A-CRA för yrkesverksamma

Om du söker ett effektivt behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna så har du hittat rätt. Från och med våren 2017 erbjuder jag utbildning i A-CRA för yrkesverksamma.

Promilletanten erbjuder A-CRA utbildning

A-CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens nya riktlinjer. A-CRA har utvecklats ur det evidensbaserade programmet CRA (Community Reinforcement Approach) som bygger på KBT. De båda programmen, tillsammans med CRAFT som riktar sig till anhöriga, har skapats av en forskargrupp runt Prof. Robert Meyers vid San Diego University. A-CRA programmet står dock  sedan länge på egna ben, innehåller många unika programdelar och och har en egen manual.

A-CRA är upplagt som en serie samtal (12 st) där också föräldrarna engageras. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationen i familjen och att ungdomen ska nå drogfrihet och en mer positiv och hälsosam livsstil. Programmet har visat på goda effekter i fler olika oberoende studier. Du hittar en lista på de främsta studierna på i denna länk till Robert Meyers hemsida.

Jag kan erbjuda både öppna utbildningar samt uppdragsutbildning i A-CRA. I alla mina A-CRA utbildningar lägger jag stor tonvikt på hur du möter denna specifika målgrupp och de delar av programmet som är unika för endast A-CRA. De öppna kurserna arrangeras under två heldagar samt en uppföljande heldag cirka en månad senare. Under 2017 kommer öppna kurser i Kompetenstjänst regi att arrangeras enligt följande:

11-12 september samt 10 oktober i Stockholm

11-12 oktober samt 9 november i Umeå

Kursavgiften är 5995 kr (exkl. moms) och ingår kursmaterial, en unik svensk manual med anvisningar för hur du ska genomföra de olika momenten i ACRA, fika och lunch alla tre dagarna. Om du vill veta mer om dessa A-CRA utbildningar eller anmäla dig gå in på Kompetenstjänst hemsida eller kontakta mig.

 Jag kommer också genomföra följande kurser i egen regi:

16-17 november i Stockholm (2 dagars utbildning för dig som redan gått CRA eller CRAFT utbildning). I anslutning till detta kurstillfälle kan du också gå grundkursen i CRAFT.

21-22 november samt 14 december i Göteborg