A-CRA för yrkesverksamma

Om du söker ett effektivt behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna så har du hittat rätt. Som Sveriges enda certifierade metodhandledare erbjuder jag utbildning i A-CRA för yrkesverksamma.

Promilletanten erbjuder A-CRA utbildning

A-CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens nya riktlinjer. A-CRA har utvecklats ur det evidensbaserade programmet CRA (Community Reinforcement Approach) som bygger på KBT. De båda programmen, tillsammans med CRAFT som riktar sig till anhöriga, har skapats av en forskargrupp runt Prof. Robert Meyers vid San Diego University. A-CRA programmet står dock  sedan länge på egna ben, innehåller flera unika programdelar och och har en egen manual.

A-CRA är upplagt som en serie samtal (14 st) där också föräldrarna engageras. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationen i familjen och att ungdomen ska nå drogfrihet och en mer positiv och hälsosam livsstil. Programmet har visat på goda effekter i fler olika oberoende studier. Du hittar en lista på de främsta studierna på i denna länk till Robert Meyers hemsida.

Jag kan erbjuda både öppna utbildningar samt uppdragsutbildning i A-CRA. I alla mina A-CRA utbildningar lägger jag stor tonvikt på hur du möter denna specifika målgrupp och de delar av programmet som är unika för endast A-CRA. De öppna kurserna arrangeras under två heldagar samt en uppföljande heldag cirka en månad senare.

Du kan läsa mer om A-CRA utbildningarna samt anmäla dig via denna länk.