ADDIS

Är du osäker på om du har alkoholproblem? Vill du få en bättre bild av hur problemen ser ut? Då kan en ADDIS-utredning ge ett snabbt och korrekt svar.

ADDIS Anna Sjöström

Ibland kan det vara svårt att veta hur allvarliga problem som man har med alkohol. Hos mig kan du få en konfidentiell utredning av dina alkohol- och narkotikaproblem. Jag använder mig av det kvalitetssäkrade intervjuinstrumentet ADDIS.

Utredningen sker genom en inledande intervju på cirka 90 minuter därefter sammanställer jag resultaten och presenterar dem i ett uppföljningssamtal. Varje ADDIS-intervju sammanfattas också i en bedömning med förslag till åtgärder.

Fördelarna med att göra en ADDIS är att du får:

  • en heltäckande och objektiv bild över din alkohol- och droganvändning
  • en möjlighet att reflektera över de konsekvenser som din konsumtion har lett till
  • förslag på hur du själv kan minska risken för framtida problem med alkohol och droger.

Vill du vet mer om ADDIS eller boka in en utredning kontakta mig här.