CRA-behandling

Tycker du att alkoholen tar för stor plats i ditt liv? Är du trött på att leva med ett drogmissbruk? Då kan du ta hjälp av behandlingsprogrammet CRA för att skapa ett nytt, mer hälsosamt liv.

Vad är CRA?

CRA (Community Reinforcement Approach) är ett behandlingsprogram för personer med missbruksproblem som rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. I CRA utgår vi från dina egna kunskaper och erfarenheter. Tillsammans ritar vi en karta över det beteende som du vill förändra och sätter upp tydliga mål för vad du vill uppnå inom olika livsområden. Vi lyfter fram dina styrkor och din längtan och övar på att göra annorlunda i de situationer som inte fungerar så bra. Om du vill kan vi också bjuda in ditt nätverk med familj och vänner och be dem om hjälp. Hos mig kan du genomföra CRA som en serie samtal antingen i personliga möten eller via Skype. Du kan välja att förstärka behandlingseffekten genom att använda den portabla alkoholmätaren TripleA.

Om du är nyfiken på att pröva på CRA så föreslår jag att du bokar in ett första möte hos mig. Vi kör då träff 1 så att du får känna på hur det kan vara att delta i programmet. Om du sedan väljer att inte fortsätta så behöver du bara betala för det första samtalet.

Kontakta mig!

För att lära dig mer om hur du kan gå CRA-programmet hos mig klicka här.