För arbetsgivare

Att prata om alkohol – från ångest till glädje

Denna utbildning vänder sig främst till de som möter alkoholproblem genom sitt jobb, till exempel personal inom HR eller vården.

Utbildningens längd: 2-4 timmar

I den här inspirerande föreläsningen presenterar jag ett nytt sätt att prata om alkoholproblem. Genom att jämföra dem med andra livsstilssjukdomar som till exempel hudcancer och diabetes typ 2 kan man avdramatisera alkoholfrågan och undvika motstånd.

Du får lära dig mer om betydelsen av människors riskuppfattning och hur du kan förmedla livsviktig information och samtidigt ha roligt.

Under föreläsningen varvas forskningsresultat med praktisk erfarenhet.

De verktyg som presenteras kommer att hjälpa dig att

  • undvika ord och uttryck som väcker motstånd
  • basera dina samtal om alkohol på forskning och beprövad erfarenhet

Alkoholfrågan utan pekpinnar!

Denna utbildning vänder sig främst till chefer och ledningsgrupper.

Utbildningens längd: 2-4 timmar

I den här inspirerande föreläsningen presenterar jag ett nytt sätt att prata om alkoholproblem. Genom att jämföra dem med andra livsstilssjukdomar som till exempel hudcancer och diabetes typ 2 kan man avdramatisera alkoholfrågan på arbetsplatsen och undvika motstånd.

Du får lära dig mer om betydelsen av människors riskuppfattning och hur man bäst kan kommunicera arbetsgivarens policy och förväntningar runt alkohol och droger på arbetsplatsen. Under föreläsningen varvas forskningsresultat med praktisk erfarenhet.

Anna Sjöström hjälper arbetsgivare

Under den här föreläsningen kommer du att få lära dig verktyg som hjälper dig att

  • upptäcka ett riskbruk och missbruk på arbetsplatsen
  • vad som utmärker framgångsrika arbetsgivare inom detta område
  • effektiva metoder för prevention och rehabilitering
  • hur man kan förebygga alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen

Jag erbjuder också en förkortad version (två timmar) av den här föreläsningen för anställda.

Kontakt mig för mer information.