Promilletanten Anna Sjöström

Jag brukar säga att jag är min egen målgrupp. Hade jag inte haft de kunskaper och verktyg som jag numera utbildar i, så hade jag säkert druckit för mycket.

Jag har varit verksam inom alkohol- och drogområdet i över tjugofem år och jobbat med allt från enskilda samtal till metodutveckling och forskningsfrågor. Genom åren har jag lärt mig att förmedla komplicerade budskap på ett enkelt sätt. Jag har samlat mina kunskaper och erfarenheter i Promilleboken som kom ut på Lava förlag 2014. I stället för att använda pekpinnar så lyssnar jag på den inneboende kunskapen och förändringskraften som finns hos de människor som jag möter. Bland de metoder som jag använder och utbildar i återfinns A-CRA, CRA, CRAFT och motiverande samtal. Jag jobbar också som Skandinavien-ansvarig för Castle Craig i Skottland som är ett av Europas främsta behandlingshem. Om du är EU-medborgare kan jag hjälpa dig att få vård där med hjälp av Försäkringskassan. Jag tar emot för enskilda samtal på min mottagning i centrala Stockholm.

Promilletanten i media