Om Anna Sjöström

Bakom titeln Promilletanten hittar du mig, Anna Sjöström. Det här är min officiella webbsida där du kan hitta information om mig och vilka tjänster jag kan erbjuda.

Promilletant med 25 års erfarenhet av riskreducering

Jag har varit verksam inom alkohol- och drogområdet i över tjugofem år och jobbat med allt från enskilda samtal till metodutveckling och forskningsfrågor. Jag har lärt mig att undvika pekpinnar. I stället lyssnar jag på den inneboende kunskapen och förändringskraften som finns hos de människor som jag möter.

Med hjälp av mitt nätverk med läkare och terapeuter kan jag erbjuda kvalificerad alkohol- och drogrehabilitering i hela Sverige.

Jag jobbar också som Skandinavien-ansvarig för Castle Craig i Skottland som är ett av Europas främsta behandlingshem. Om du är EU-medborgare kan jag hjälpa dig att få vård där med hjälp av Försäkringskassan.

Jag tar emot för enskilda samtal på min mottagning i centrala Stockholm. Kontakta mig för tidsbokning.