Alkoholförebyggande webbkurser

I mina webbkurser får du som deltagare lära dig hur du kan dricka smartare – både i privatlivet och på arbetsplatsen. Praktiska verktyg och hög igenkänning utlovas!


Grundkurs för anställda

Den här kursen ger varje deltagare konkreta verktyg som kan användas direkt. Varje individ får lära sig om sin genetiska risknivå och hur hen kan hantera alkohol på ett sätt som minskar risken för problem. Fakta blandas med hög igenkänning.

Chefsutbildning alkohol

Är du chef och ansvarig för dina medarbetares arbetsmiljö så vet du säkert att alkoholrelaterade problem på arbetsplatsen är vanligare än man tror. Vill du jobba för ett öppet klimat kring alkohol och få dina medarbetare att dricka mindre riskfyllt? Då är det här kursen för dig.


Glasklart drick smartare – kurs för privatpersoner

Den här kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med alkohol – det vill säga i princip alla. Jag skulle verkligen önska att alla hade dessa kunskaper. I kursen får du lära dig mer om riskerna med alkohol och hur man kan dricka på ett hållbart sätt. Så oavsett om du är en normalkonsument eller känner en oro över ditt drickande så har du stor nytta av denna kurs. Vi går igenom genetiska riskfaktorer och hur resan från lågriskkonsumtion till alkoholberoende ser ut. Efter avslutad kurs kan du svara på frågan hur mycket som är lagom just för dig och vad du behöver göra för att förebygga problem. Kunskaper som du har användning av i resten av ditt liv.