Alkoholförebyggande webbkurser

I mina webbkurser får du lära dig om hur man dricka smartare – både i privatlivet och på arbetsplatsen. Praktisk information och hög igenkänning utlovas!


Att förebygga alkoholproblem – grundkurs för anställda. Oavsett om du är anställd, chef eller bara individ så har du stor nytta av att lära dig mer om alkohol och att dricka hållbart. I mina webbkurser lär jag ut hur mycket som är lagom att dricka utifrån det arv du som har och den miljö och kultur du befinner dig i. Mina kurser är helt fria från pekpinnar och skuldbeläggande. De innehåller bara fakta, användbar information och faktiskt en hel del humor.

Att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen – chefsutbildning. Är du chef och ansvarig för dina medarbetares arbetsmiljö så vet du säkert att alkoholrelaterade problem på arbetsplatsen är vanligare än man tror. Vill du jobba för ett öppet klimat kring alkohol och få dina medarbetare att dricka mindre riskfyllt?

Båda ovan kurser har jag gjort i samarbete med Diploma Utbildningar.

Glasklart drick smartare – Hur man dricker hållbart och vad man gör om det blivit för mycket. I den här kursen svarar jag på frågan: Hur mycket kan man dricka? Istället för att bara prata om alkoholproblem berättar jag om det som händer innan det blir problem eller ett beroende. För det går att både förebygga och reparera problem. Vid hur många centiliter eller glas är din konsumtion för hög? Är det bättre att bara dricka på helgen eller är det okej att ta ett glas varje dag? Det här är några av frågorna vi reder ut i denna kurs.