Coaching

Har det blivit lite för mycket på sista tiden? Har du en medarbetare, anhörig eller vän med alkoholproblem? Behöver du någon att prata med? Då kan du boka coaching med mig. 


Hos mig kan du, helt anonymt och utan pekpinnar, få diskutera din situation och hur du vill att den egentligen ska se ut. Du kan anlita mig när som helst när du vill prata om alkohol. Om du vill göra en förändring så kan jag hjälpa dig med det.

Coaching för chefer och HR

Att prata om alkoholvanor och rehab med en anställd kan kännas både svårt och obekvämt. Med lång erfarenhet av att jobba med dessa frågor på arbetsplatsen kan jag hjälpa dig att förbereda dig inför det svåra samtalet.

Jag har ett stort nätverk inom arbetsmiljö, företagshälsovård och rehabilitering och kan hjälpa dig att planera och följa upp lämpliga rehabinsatser. Varje medarbetare är unik och därför kan det vara bra att prata med någon som kan fungerar som ett oberoende bollplank. Tillsammans kan vi välja de insatser som passar dig och din organisation bäst.

Motiverande samtal och KBT för privatpersoner

Jag är utbildad samtalsterapeut (KBT Steg 1) och specialiserad på riskbruk och skadligt bruk av alkohol. Tillsammans utforskar vi hur din situation ser ut och jag hjälper dig att formulera en målsättning för vårt arbete tillsammans. 

För att vårt samarbete ska fungera på bästa sätt så brukar jag fakturera i förskott för fem coachingssamtal åt gången och efter vart femte samtal så tar du ett beslut om du vill fortsätta eller ej.

Jag kan också erbjuda coachingspaket där alkoholmätaren CRAS ingår. Det kan användas både för arbetsgivare och privatpersoner. 


Kontakta mig för coaching