Vad är promille?

Promille betyder tusendel. I alkoholsammanhang är det ett mått på hur många tusendelar alkohol du har i utandningsluften. Medan vi i Sverige utgår från promille använder vissa länder procent (hundradel). Ett bra exempel på det är USA där man använder sig av begreppet BAL (Blood Alcohol Level). Har du 0,2 promille i Sverige motsvarar det en BAL på 0,02 procent.

Lämna en kommentar

För att visa att du är en människa och inte en maskin, räkna ut talet nedan: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.