Vad är ett standardglas?

Ett standardglas är ett mått som används inom forskningen för att hålla reda på hur mycket alkohol en dryck innehåller. Om man använder begreppet standardglas … Läs mer

Vad är promille?

Promille betyder tusendel. I alkoholsammanhang är det ett mått på hur många tusendelar alkohol du har i utandningsluften. Medan vi i Sverige utgår från promille … Läs mer