Föreläsningar om alkohol

Mina föreläsningar och utbildningar

I mina föreläsningar och utbildningar utmanar jag myter och lär ut hur man kan dricka smartare – både i privatlivet och på arbetsplatsen. Praktisk information och hög igenkänning utlovas!

Efter mer än 25 år inom missbruksområdet så kan jag erbjuda både djup och bredd i mina föreläsningar. Jag sätter fokus på alkohol eftersom det är det absolut vanligaste problemet på våra arbetsplatser. För att kunna förebygga och åtgärda problem på ett effektivt sätt behövs kunskaper både på individ- och organisationsnivå.

Jag skräddarsyr alla mina föreläsningar och avsätter alltid tid för diskussion och reflektion.

Glasklart – drick smartare

I den här föreläsningen får deltagarna lära sig hur alkoholproblem uppstår och hur de kan förebyggas. Utbildningen slår hål på ett antal myter om hur du kan undvika problem och du får lära dig mer om de verkliga riskfaktorerna och hur du kan att förebygga problem i framtiden

Det här är en inspirationsföreläsning om alkohol och hälsa som passar perfekt på en arbetsplatsträff eller som ett viktigt inslag under exempelvis en konferens, kick-off eller personaldag. Deltagarna får praktiska verktyg som de kan använda för att förebygga problem nu och i framtiden. Du kan förvänta dig både ändrade kunskaper och beteenden.

Tidsomfattning 1-2 timmar.

Innehåll

 • Alkoholproblem här i det norra spritbältet
 • Myter om hur man undviker problem – och fakta om hur det egentligen ligger till
 • Riskreduceringsmodellen
 • Genetiska och fysiska riskfaktorer
 • Riktlinjer för lågriskbruk
 • Hur mycket kan man dricka?

Missbruk på arbetsplatsen

Det här är en föreläsning för chefer, arbetsmiljöansvariga och personer som jobbar med HR. I föreläsningen går vi igenom vilket lagligt ansvar du som arbetsgivare har för dessa frågor och hur viktig du är som ledare. Stort fokus ligger på tidig upptäckt och förebyggande insatser.

Du får lära dig mer om riskyrken och risksituationer, vad som utmärker framgångsrika organisationer och hur du kan prata om alkohol på ett objektivt och avslappnat sätt. Du får också kunskap om hur du systematiskt kan jobba med alkohol- och drogfrågor på din arbetsplats och vilka kunskaper dina medarbetare behöver för att kunna förebygga problem.

Denna föreläsning arrangeras som en hel- eller halvdag.

Innehåll

 • Vad är riskbruk, missbruk och beroende?
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Hur du kan jobba med alkohol- och drogfrågan inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Effektiva förebyggande insatser
 • Det svåra samtalet
 • Chefen som förebild

Några av mina kunder

Försäkringskassan
Avonova
Kriminalvården
Malmö stad
Söderhamns kommun
Kompetenstjänst, kurs & konferens