Föreläsningar om alkohol

I mina föreläsningar och utbildningar utmanar jag myter och lär ut hur man kan dricka smartare – både i privatlivet och på arbetsplatsen. Praktisk information och hög igenkänning utlovas!

Guldpokal, illustration Fredrik Bladh


En av mina superkrafter är att jag kan prata så folk förstår. Utan pekpinnar och med glimten i ögat lär jag ut hur alkohol fungerar. Du får sanning och kunskap men också verktygen för att kunna göra medvetna val, oavsett om du idag dricker mycket eller lite.

Istället för att prata så mycket om alkoholproblem fokuserar jag på det som händer innan det blir problem eller ett beroende. För det går faktiskt att förebygga problem. Det som behövs är rätt information vid rätt tidpunkt. Hur dricker man hållbart? Vid hur många centiliter eller glas börjar min konsumtion bli för hög? Är det bättre att bara dricka på helgen eller är det okej att ta ett glas varje dag? 

Efter mer än 25 år inom alkoholfrågan så kan jag erbjuda både djup och bredd i mina föreläsningar. Jag sätter fokus på alkohol eftersom det är det absolut vanligaste missbruksproblemet på våra arbetsplatser. För att kunna förebygga och åtgärda problem på ett effektivt sätt behövs kunskaper både på individ- och organisationsnivå.

Jag skräddarsyr alla mina föreläsningar och avsätter alltid tid för diskussion och reflektion. För att förlänga utbildningseffekten och uppmuntra en beteendeförändring rekommenderar jag att alla deltagare får varsitt exemplar av min bok Glasklart- drick smartare.

För mer information och förslag på upplägg kontakta mig.

Läs också om mina digitala kurser för anställda och chefer

Om din organisation behöver hjälp med att ta fram policys och handlingsplaner så kan jag hjälpa dig med det också.


Glasklart – drick smartare

I den här föreläsningen får deltagarna lära sig hur alkoholproblem uppstår och hur de kan förebyggas. Utbildningen slår hål på ett antal myter om hur du kan undvika problem och du får lära dig mer om de verkliga riskfaktorerna och hur du kan att förebygga problem i framtiden

Det här är en inspirationsföreläsning om alkohol och hälsa som passar perfekt på en arbetsplatsträff eller som ett viktigt inslag under exempelvis en konferens, kick-off eller personaldag. Deltagarna får praktiska verktyg som de kan använda för att förebygga problem nu och i framtiden. Du kan förvänta dig både ändrade kunskaper och beteenden.

Tidsomfattning 1-2 timmar.

Innehåll

 • Alkoholproblem här i det norra spritbältet
 • Myter om hur man undviker problem – och fakta om hur det egentligen ligger till
 • Riskreduceringsmodellen
 • Genetiska och fysiska riskfaktorer
 • Riktlinjer för lågriskbruk
 • Hur mycket kan man dricka?

Alkohol på jobbet

Det här är en föreläsning för chefer, arbetsmiljöansvariga och personer som jobbar med HR. I föreläsningen går vi igenom vilket lagligt ansvar du som arbetsgivare har för dessa frågor och hur viktig du är som ledare. Stort fokus ligger på tidig upptäckt och förebyggande insatser.

Du får lära dig mer om riskyrken och risksituationer, vad som utmärker framgångsrika organisationer och hur du kan prata om alkohol på ett objektivt och avslappnat sätt. Du får också kunskap om hur du systematiskt kan jobba med alkohol- och drogfrågor på din arbetsplats och vilka kunskaper dina medarbetare behöver för att kunna förebygga problem.

Denna föreläsning arrangeras som en hel- eller halvdag.

Innehåll

 • Vad är riskbruk, missbruk och beroende?
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Hur du kan jobba med alkohol- och drogfrågan inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Effektiva förebyggande insatser
 • Det svåra samtalet
 • Chefen som förebild

Några av mina kunder

Försäkringskassan
Avonova
Kriminalvården
Malmö stad
Söderhamns kommun
Kompetenstjänst, kurs & konferens
Champagnekork, illustration av Fredrik Bladh

Vill du veta mer eller boka kontakta mig


Jag sätter jag gärna ihop någonting unikt för dig och din organisation. Jag hör av mig så fort jag kan. Du kan även besöka min Youtube-kanal och ta kontakt med mig via Linkedin.