Föreläsning

Om du är på jakt efter en föreläsning med fokus på att förebygga alkoholproblem så har du hamnat rätt. Promilletanten erbjuder ett spännande och roligt koncept för både små och stora grupper.

Anna Sjöström, Promilletanten

Om du vill att dina deltagare ska få ökade kunskaper och ett gemensamt språk (60 minuter)

I den här föreläsningen fokuserar vi på att öka kunskapen om hur alkoholproblem uppstår och kan förebyggas. Vi lär oss ett gemensamt språk för som underlättar och avdramatiserar diskussionen om alkohol. Målsättningen är att sätta igång en diskussion om alkoholfrågan inom din organisation.

Om du vill att dina deltagare ska använda kunskaperna och förändra sitt drickande (två timmar)

I den här föreläsningen får alla deltagare (förutom det ovanstående) också möjlighet att reflektera över sin egen risknivå och bygga ett personligt verktyg för att minska risken för problem. Målsättningen är sätta igång en diskussion om alkoholfrågan inom din organisation och få personer med riskkonsumtion att förändra sitt drickande.

Om du vill att dina deltagare ska kunna leda samtal om alkohol och hantera problem om de uppstår (en halvdag)

I den här utbildning som främst riktar sig mot chefer, fackliga förtroendemän, lärare och ungdomsledare är målsättningen att deltagarna ska känna sig komfortabla att leda diskussioner om alkohol inom den egna organisationen. Deltagarna får ta del av den grundläggande informationen enligt ovan men får också kunskaper om hur man kan upptäcka och hantera alkoholproblem inom den egna organisationen. Genom att jobba med fallbeskrivningar och gruppdiskussioner får deltagarna en möjlighet att omsätta kunskaperna i praktiken.

Om du vet att du eller någon annan dricker för mycket (två halvdagar)

Den här utbildningen riktar sig till personer som oroar sig för att de dricker för mycket eller som arbetsgivaren har identifierat som riskkonsumenter. Utbildningen är upplagd som två halvdagar med minst en natt emellan. I den här utbildningen får alla deltagare en möjlighet att identifiera risken med sitt eget drickande och en möjlighet att utforska om man redan har utvecklat alkoholrelaterade skador eller beroende. Vi jobbar med förändra attityder och riskbeteenden. Målsättningen är att alla deltagare ska få reda på vilken risk som deras nuvarande alkoholkonsumtion innebär och en personlig plan för att minska risken för framtida problem.

Hur är det med rådet att dricka varannan vatten? Promilletanten förklarar på 59 sekunder.