Om mig

Alkoholexperten med 30 års erfarenhet

Jag har varit verksam inom alkohol- och drogområdet sedan börja av 1990-talet och jobbat med allt ifrån enskilda samtal och specialiserad beroendevård till metodutveckling och forskningsfrågor. Både i Sverige och internationellt.

Min kärnverksamhet är utbildning och jag har genom åren genomfört mer än 1000 föreläsningar. Från norr till söder och inom en mängd olika branscher. Under några spännande år runt milleniumskiftet var jag ansvarig för Försvarsmaktens drogförebyggande verksamhet och föreläste då för chefer, anställda och värnpliktiga runt om i Sverige.

Nästan 20 års senare samlade jag mina erfarenheter i boken Promille-drick smartare och startade Promilletanten AB. Min affärsidé var att hjälpa arbetsgivare att förebygga alkoholproblem och hjälpa människor att hantera alkohol på ett hållbart sätt.

Fokus i mina utbildningar ligger alltid på alkohol för att det, utan jämförelse, är det största problemet.

Jag hjälper arbetsgivare att jobba med alkoholfrågan inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För mig är det viktigt att sätta fokus på det förebyggande. Det som händer innan en person utvecklar ett missbruk. Och på så sätt kompletterar jag företagshälsovårdens insatser inom området.

Coaching utan pekpinnar

Jag erbjuder också enskild coaching för privatpersoner och anhöriga till personer med missbruk. Jag har lärt mig att undvika pekpinnar. Istället litar jag på den inneboende kunskapen och förändringskraften hos dem som jag möter. Om du vill dra på ner på ditt drickande så kan jag hjälpa dig med det

Anna Sjöström

Om mig i några korta punkter

  • är en av Sveriges främst experter på riskbruk av alkohol
  • var med och grundade Stockholms beroendeklinik
  • föreläser och coachar på både engelska och svenska
  • har skrivit fem böcker
  • gillar att dricka vin
  • är utbildad lärare, journalist och KBT-terapeut
  • utbildar i KBT-baserade behandlingsmetoder
  • har skakat hand med Nancy Reagan och Drottning Silvia
  • älskar Dolly Parton, Åland, science-fiction och mossa

Jag brukar säga att jag är min egen målgrupp. Med min genetiska bakgrund hade jag alldeles säkert utvecklat alkoholproblem om jag inte haft de kunskaper och verktyg som jag numera utbildar och skriver böcker om. 

PS Ibland får jag frågan om varför jag valde ett så urbota korkat företagsnamn. Men för mig är det självklart. Jag är en tant som pratar om alkohol. Promille + tant = Promilletanten. Svårare än så är det faktist inte.